Smutek jest bolesny, więc staramy się go unikać. Odreagowując smutek, wyzwalamy energię związaną z cierpieniem. Trzeba umieć rozróżnić cierpienie konstruktywne czyli smutek i cierpienie niekonstruktywne krzywdę. Osoby z syndromem DDA/DDD nie potrafią w konstruktywny sposób przeżyć smutku, ponieważ nasz dziecięcy smutek nie był przyjmowany i kojony przez rodziców.

Aby nie dopuścić do ciągłej manifestacji  w nas poczucia krzywdy, czyli niekonstruktywnego smutku, dopuśćmy go do siebie, zróbmy na niego przestrzeń, przeżyjmy go, bo on da nam ulgę.

Z podcastu dowiecie się:

  • Czym jest smutek?
  • Czym smutek nie jest?
  • Dlaczego błędnie rozumiemy smutek?
  • O smutku i rozpaczy – cierpieniu konstruktywnym i niekonstruktywnym.
  • Czym objawia się nieprzepracowana krzywdy?
  • Co jest potrzebne do przeżycia smutku?
  • Dlaczego nie potrafimy konstruktywnie przeżyć smutku?
  • Co to znaczy przepracować doświadczenie?
  • Jakie są fazy przepracowania?